Създаване на достъпен уеб сайт

Много хора по целия свят имат нарушени когнитивни способности. Разгледайте някои лесни начини за създаване на уеб сайт, достъпен за тези хора.

Причини за изработване

За потребителите с нарушени когнитивни способност възможността да разгледат сайта ви може да бъде толкова неизпълнима, колкото и да се опитат да прочетат "Война и мир" на латински. Но въпреки това за много уеб професионалисти подобни проблеми са сравнително непознати. Макар отдавна да се работи по достъпността за хора с визуални и и слухови нарушения, когнитивните проблеми често се пренебрегват.

Сред по-известните заболявания са аутизъм, синдромът на Даун, дискалкулия и дислексия. Но ако го разгледаме от чисто функционална гледна точка, човек с когнитивни нарушения ще има проблеми с едно или повече от следните неща: четене, задържане на вниманието, числа и пресмятания, памет и решаване на проблеми.

Списъкът може да бъде отнесен към много аспекти от един уеб сайт - от количеството съдържание на една страница до количките за пазаруване и формулярите. Въпреки че е жизненоважно да сте наясно с проблемите, които могат да засегнат потребителите, също толкова важно е да се уверите, че решенията ви не ограничават сайта като оптимизиран за едно или дори група от състояния, като например когнитивни нарушения. Даже и да се запитате "Какви изисквания за достъпност имат моите потребители?", едва ли ще достигнете до окончателен списък, покриващ всичко.

Макар и да е трудно да се набавят точни данни, Националнато сдружение на аутистите във Великобритания изчислява, че в страната има повече от 500 000 души, страдащи от разстройство от аутистичния спектър, а BUPA твърди, че 10% от тях имат и дислексия. Нека поставим това в контекст - ако съберете заедно всички студенти във Великобритания, пак няма да ви достигнат 2 млн. души от общо 6.5 млн. , които страдат от тези две нарушения.

Не цитираме тези две статистики, за да ви накараме да промените радикално начина, по който мислите за създаването на уеб сайтове. Работата с мисъл за хората с когнитивни нарушения има за цел да затвърди общо приетите стандарти, към които много от вас вече се придържат.

И така, откъде да започнете?

Оформление и структура

Структурата за страницата е това, което е ефектът Auto Tune на Майли Сайръс - работете без тях и ще имате неприятности. Първо, белите пространства са ваш приятел, използвайте ги да фокусирате вниманието на потребителя върху важи зони в сайта. Вертикално бяло пространство е полезно за дефиниране на ясно разделение между съдържанието, помагайки на хората, изпитващи трудности при четене да следят докъде са стигнали.

Опитайте е страницата ви да е така структурирана, че да се чете логично. Важните части от съдържанието трябва да заемат централно място, трябва да са групирани заедно. Макар често за разграничаване да се използват ярко контрастиращи цветове, това може да бъде изключително объркващо за хора с когнитивни нарушения; вместо това вижте дали не можете да използвате по-мека палитра

Навигацията в сайта ви трябва да бъде последователна. Позицията и функционалността й не бива да се променят, а целта й - да предоставя достъп до цялото ви красиво направено съдържание - трябва да бъде ясна.

По-голямата част от потребителитена сайта ви ще го посещават с определена цел, така че нищо не трябва да ги разсейва от това, което се опитват да постигнат. Стъпките, нужни за завършване на дадена цел, трябва да са логически последователни. Помислете дали да не използвате пощенския код, за да попълните автоматично адресния формуляр. От логическа гледна точка полето с пощенския код трябва да бъде разположено преди всички други полета, но въпреки това някои сайтове все още го слагат най-накрая.

Попадането в задънена улица по време на изпълняване на задача е особено дразнещо, особено за хора с когнитивни проблеми. Ако възникне проблем, предоставете на потребителите начин да се върнат обратно, за да коригират грешките си. Когато по време на процеса на попълване са завършени основни стъпки, показвайте съобщения за потвърждение. Погрижете се грешките да бъдат изобразявани ясно и да са позиционирани релевантно. Групирането на грешките заедно ще накара потребителя да отнесе всяка една към даденото поле във формуляра. Препозиционирането на текста, за да отговаря на съответните полета, ще елиминира съмненията.

Изображения, икони и съдържание

Ако не можете да разберете как дадена снимка се отнася към съдържанието, вероятно не й е там мястото. Изображенията могат да бъдат мощни инструменти за много хора с когнитивни нарушения, но само когато са релевантни. Анимациите могат да бъдат невероятно ефективни, но е важно да уцелите точния баланс и да се уверите, че не отклонявате вниманието от основното съдържание. Движението трябва да се случва само когато е налице взаимодействие с даден елемент - например с навигацията или с видеоклип.

На някои хора им е трудно да интерпретират метафорични значения на писмен текст. Един потребител ни обясни какво се случва при синдрома на Аспергер: "За мен емотиконите са един отличен инструмент в уеб общността. Те ми позволяват ясно да разбера загатнатия тон, особено когато общувам в онлайн общества или форуми".

Съдържанието често е основната пречка, когато стане въпрос за достъпност. Тък като когнитивните нарушения се различават доста по своя обхват и сериозност, предоставянето на множество типове медийно съдържание само ще помогне. Алтернативното съдържание, като аудио или видео, може да бъде печелившо за всички, тък като ще подобри преживяването не само за потрбители с нарушения.

Нещо, което може би не асоциирате веднага с достъпността, е API-то, предоставено от много сайтове. То позволява на мащабни уеб сайтове да имат странични версии на страниците си, направени специално с мисъл за достъпността - например Accessible Twitter и Easy YouTube. Те нямат връзка с оригиналния сайт, а са разработени от външни лица, изпозлвайки максималните възможности на API-то. На по-малко уеб сайтове, където не е реалистични да се пуска API, могат да се използват емисии, за да се препозиционират важни данни. Сле това чрез тези емисии може да създадете достъпна версия ма информацията за определени потребители.

Реално едва засегнахме темата за създаване на уеб сайтове, които да помогнат на хората с когнитивни нарушения. Ако искате да разберете повече, WebAIM разполага с някои добри насоки.

Ползите от разработването на сайтове с мисъл за хората с когнитивни нарушения надхвърлят факта, че това ще ви накара да се почувствате по-добре - в крайна сметка ще подбрите достъпа до сайта си за всички потребители. Не съществува такова нещо като достъпен за абсолютно всички хора домейн, но ако се ръководите от логически подход и мислите внимателно за резултата от вашите дизайнерски решения, може да сте сигурни, че страниците ви ще предоставят отлично преживяване за всички.


Ашли Нолън, Никълъс Оливър. Списание .Net, брой 35